512
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  تستر موبایل Willtek 4403
  تستر موبایل Willtek 4403
  ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  ۶%
  ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • فروشنده: پرو فوتو
   پاورمتر ML83A
   پاورمتر ML83A
   ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   ویژگی ها
   • فروشنده: پرو فوتو
    اسپکتروم آنالایزر MS710F
    اسپکتروم آنالایزر MS710F
    ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
    ویژگی ها
    • مقدار فرکانس : 22.5 گیگاهرتز
    • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
    • VSWR متر دارد؟ : خیر
    • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
   • فروشنده: پرو فوتو
    اسپکتروم آنالایزر E4404B
    اسپکتروم آنالایزر E4404B
    ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
    ویژگی ها
    • مقدار فرکانس : 6.7 گیگاهرتز
    • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
    • VSWR متر دارد؟ : خیر
    • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
   • فروشنده: پرو فوتو
    اسپکتروم آنالایزر MS2687A
    اسپکتروم آنالایزر MS2687A
     تومان
    ویژگی ها
    • مقدار فرکانس : 30 گیگاهرتز
    • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
    • VSWR متر دارد؟ : خیر
    • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
   • فروشنده: پرو فوتو
    واتمتر مخابراتی BIRD 43
    واتمتر مخابراتی BIRD 43
    ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
    ویژگی ها
    • فروشنده: پرو فوتو
     رادیو تستر IFR 2945A
     رادیو تستر IFR 2945A
     ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
     ویژگی ها
     • فروشنده: پرو فوتو
      واتمتر MBP-1
      واتمتر MBP-1
      ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
      ویژگی ها
      • فروشنده: پرو فوتو
       RF پاورمتر ML4803A
       RF پاورمتر ML4803A
       ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
       ویژگی ها
       • فروشنده: پرو فوتو
        اسپکتروم آنالایزر R3132
        اسپکتروم آنالایزر R3132
        ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
        ویژگی ها
        • مقدار فرکانس : 3 گیگاهرتز
        • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
        • VSWR متر دارد؟ : خیر
        • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
       • فروشنده: پرو فوتو
        اسپکتروم آنالایزر DSA875+TG
        اسپکتروم آنالایزر DSA875+TG
         تومان
        ویژگی ها
        • مقدار فرکانس : 7 گیگاهرتز
        • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : بله
        • VSWR متر دارد؟ : بله
        • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
       • فروشنده: پرو فوتو
        اسپکتروم آنالایزر DSA875
        اسپکتروم آنالایزر DSA875
         تومان
        ویژگی ها
        • مقدار فرکانس : 7 گیگاهرتز
        • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
        • VSWR متر دارد؟ : خیر
        • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
       • فروشنده: پرو فوتو
        اسپکتروم آنالایزر DSA832E-TG
        اسپکتروم آنالایزر DSA832E-TG
         تومان
        ویژگی ها
        • مقدار فرکانس : 1.5 گیگاهرتز
        • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : بله
        • VSWR متر دارد؟ : بله
        • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
       • فروشنده: پرو فوتو
        اسپکتروم آنالایزر DSA832E
        اسپکتروم آنالایزر DSA832E
         تومان
        ویژگی ها
        • مقدار فرکانس : 3.2 گیگاهرتز
        • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
        • VSWR متر دارد؟ : خیر
        • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
       • فروشنده: پرو فوتو
        اسپکتروم آنالایزر DSA1030A-TG
        اسپکتروم آنالایزر DSA1030A-TG
         تومان
        ویژگی ها
        • مقدار فرکانس : 3 گیگاهرتز
        • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : بله
        • VSWR متر دارد؟ : بله
        • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
       • فروشنده: پرو فوتو
        اسپکتروم آنالایزر DSA1030A
        اسپکتروم آنالایزر DSA1030A
         تومان
        ویژگی ها
        • مقدار فرکانس : 3 گیگاهرتز
        • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
        • VSWR متر دارد؟ : خیر
        • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
       • فروشنده: پرو فوتو
        اسپکتروم آنالایزر DSA700
        اسپکتروم آنالایزر DSA700
         تومان
        ویژگی ها
        • مقدار فرکانس : 500 مگاهرتز
        • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
        • VSWR متر دارد؟ : خیر
        • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
       • فروشنده: پرو فوتو
        تخفیف
        اسپکتروم آنالایزر DSA710
        اسپکتروم آنالایزر DSA710
        ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
        ۲%
        ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
        ویژگی ها
        • مقدار فرکانس : 1 گیگاهرتز
        • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
        • VSWR متر دارد؟ : خیر
        • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
       • فروشنده: پرو فوتو
        DSA815-TG /RIGOL
        DSA815-TG /RIGOL
         تومان
        ویژگی ها
        • مقدار فرکانس : 1.5 گیگاهرتز
        • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : بله
        • VSWR متر دارد؟ : بله
        • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
       • فروشنده: پرو فوتو
        Bird Element 2.5W
        Bird Element 2.5W
        ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
        ویژگی ها
        • فروشنده: پرو فوتو
         Bird Element 10D
         Bird Element 10D
         ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
         ویژگی ها
         • فروشنده: پرو فوتو
          Bird Element DPM-50E
          Bird Element DPM-50E
          ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
          ویژگی ها
          • فروشنده: پرو فوتو
           Bird Element DPM-5E
           Bird Element DPM-5E
           ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
           ویژگی ها
           • فروشنده: پرو فوتو
            Bird Element 25E
            Bird Element 25E
            ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
            ویژگی ها

             جستجو برای این ترکیب از فیلترها با هیچ کالایی هم خوانی نداشت.

             تلاش کنید:

             - تعدادی از فیلترها را حذف کنید.

             - در جستجو از عبارت های متداول تر استفاده کنید.

            • فروشنده: پرو فوتو
             تخفیف
             {{product.name}}
             {{product.name}}
             {{ vm.enTofa(product.voters) }} نفر
             {{ vm.enTofa(product.regularPrice)}}
             {{ vm.enTofa(product.discountPercent)}}%
             {{ vm.enTofa(product.price)}} تومان
             ناموجود
             بزودی
             تماس بگیرید
             ویژگی ها
             • {{item.name}} : {{value}}، 
            • {{ vm.enTofa(page.number)}} {{ vm.enTofa(page.number)}}
            • ۱
            • ۲
            • ۳