512
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  سایت مستر S331L
  سایت مستر S331L
  ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  ۹%
  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • فروشنده: پرو فوتو
   سایت مستر S331D
   سایت مستر S331D
    تومان
   ویژگی ها
   • فروشنده: پرو فوتو
    تستر موبایل Willtek 4403
    تستر موبایل Willtek 4403
    ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
    ویژگی ها
    • فروشنده: پرو فوتو
     پاورمتر ML83A
     پاورمتر ML83A
     ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
     ویژگی ها
     • فروشنده: پرو فوتو
      اسپکتروم آنالایزر MS710F
      اسپکتروم آنالایزر MS710F
      ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
      ویژگی ها
      • مقدار فرکانس : 22.5 گیگاهرتز
      • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
      • VSWR متر دارد؟ : خیر
      • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
     • فروشنده: پرو فوتو
      تخفیف
      اسپکتروم آنالایزر E4404B
      اسپکتروم آنالایزر E4404B
      ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰
      ۴%
      ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
      ویژگی ها
      • مقدار فرکانس : 6.7 گیگاهرتز
      • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
      • VSWR متر دارد؟ : خیر
      • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
     • فروشنده: پرو فوتو
      اسپکتروم آنالایزر MS2687A
      اسپکتروم آنالایزر MS2687A
       تومان
      ویژگی ها
      • مقدار فرکانس : 30 گیگاهرتز
      • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
      • VSWR متر دارد؟ : خیر
      • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
     • فروشنده: پرو فوتو
      واتمتر مخابراتی BIRD 43
      واتمتر مخابراتی BIRD 43
      ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
      ویژگی ها
      • فروشنده: پرو فوتو
       رادیو تستر IFR 2945A
       رادیو تستر IFR 2945A
       ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
       ویژگی ها
       • فروشنده: پرو فوتو
        واتمتر MBP-1
        واتمتر MBP-1
        ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
        ویژگی ها
        • فروشنده: پرو فوتو
         RF پاورمتر ML4803A
         RF پاورمتر ML4803A
         ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
         ویژگی ها
         • فروشنده: پرو فوتو
          اسپکتروم آنالایزر R3132
          اسپکتروم آنالایزر R3132
          ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
          ویژگی ها
          • مقدار فرکانس : 3 گیگاهرتز
          • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
          • VSWR متر دارد؟ : خیر
          • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
         • فروشنده: پرو فوتو
          اسپکتروم آنالایزر DSA875+TG
          اسپکتروم آنالایزر DSA875+TG
           تومان
          ویژگی ها
          • مقدار فرکانس : 7 گیگاهرتز
          • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : بله
          • VSWR متر دارد؟ : بله
          • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
         • فروشنده: پرو فوتو
          اسپکتروم آنالایزر DSA875
          اسپکتروم آنالایزر DSA875
           تومان
          ویژگی ها
          • مقدار فرکانس : 7 گیگاهرتز
          • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
          • VSWR متر دارد؟ : خیر
          • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
         • فروشنده: پرو فوتو
          اسپکتروم آنالایزر DSA832E-TG
          اسپکتروم آنالایزر DSA832E-TG
           تومان
          ویژگی ها
          • مقدار فرکانس : 1.5 گیگاهرتز
          • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : بله
          • VSWR متر دارد؟ : بله
          • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
         • فروشنده: پرو فوتو
          اسپکتروم آنالایزر DSA832E
          اسپکتروم آنالایزر DSA832E
           تومان
          ویژگی ها
          • مقدار فرکانس : 3.2 گیگاهرتز
          • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
          • VSWR متر دارد؟ : خیر
          • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
         • فروشنده: پرو فوتو
          اسپکتروم آنالایزر DSA1030A-TG
          اسپکتروم آنالایزر DSA1030A-TG
           تومان
          ویژگی ها
          • مقدار فرکانس : 3 گیگاهرتز
          • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : بله
          • VSWR متر دارد؟ : بله
          • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
         • فروشنده: پرو فوتو
          اسپکتروم آنالایزر DSA1030A
          اسپکتروم آنالایزر DSA1030A
           تومان
          ویژگی ها
          • مقدار فرکانس : 3 گیگاهرتز
          • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
          • VSWR متر دارد؟ : خیر
          • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
         • فروشنده: پرو فوتو
          اسپکتروم آنالایزر DSA700
          اسپکتروم آنالایزر DSA700
           تومان
          ویژگی ها
          • مقدار فرکانس : 500 مگاهرتز
          • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
          • VSWR متر دارد؟ : خیر
          • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
         • فروشنده: پرو فوتو
          تخفیف
          اسپکتروم آنالایزر DSA710
          اسپکتروم آنالایزر DSA710
          ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
          ۲%
          ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
          ویژگی ها
          • مقدار فرکانس : 1 گیگاهرتز
          • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
          • VSWR متر دارد؟ : خیر
          • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
         • فروشنده: پرو فوتو
          DSA815-TG /RIGOL
          DSA815-TG /RIGOL
           تومان
          ویژگی ها
          • مقدار فرکانس : 1.5 گیگاهرتز
          • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : بله
          • VSWR متر دارد؟ : بله
          • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
         • فروشنده: پرو فوتو
          Bird Element 2.5W
          Bird Element 2.5W
          ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
          ویژگی ها
          • فروشنده: پرو فوتو
           Bird Element 10D
           Bird Element 10D
           ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
           ویژگی ها
           • فروشنده: پرو فوتو
            Bird Element DPM-50E
            Bird Element DPM-50E
            ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
            ویژگی ها

             جستجو برای این ترکیب از فیلترها با هیچ کالایی هم خوانی نداشت.

             تلاش کنید:

             - تعدادی از فیلترها را حذف کنید.

             - در جستجو از عبارت های متداول تر استفاده کنید.

            • فروشنده: پرو فوتو
             تخفیف
             {{product.name}}
             {{product.name}}
             {{ vm.enTofa(product.voters) }} نفر
             {{ vm.enTofa(product.regularPrice)}}
             {{ vm.enTofa(product.discountPercent)}}%
             {{ vm.enTofa(product.price)}} تومان
             ناموجود
             بزودی
             تماس بگیرید
             ویژگی ها
             • {{item.name}} : {{value}}، 
            • {{ vm.enTofa(page.number)}} {{ vm.enTofa(page.number)}}
            • ۱
            • ۲
            • ۳