16512

معرفی برندهای دستگاههای اندازه گیری

در این قسمت به معرفی و شناسایی برخی از برندهای مهبر جهانی می پردازیم:

1-HP/AGILENT/KEYSIGHT ساخت آمریکا (تولید برخی از محصولات در چین، تایوان و مالزی) تحت لیسانس

2- TEKTRONIX ساخت آمریکا (تولیدبرخی از اسیلوسکوپ ها در چین) تحت لیسانس

3- FLUKE ساخت آمریکا (تولید اکثر محصولات در چین، تایوان و مالزی) تحت لیسانس

4- ADVANTEST ساخت ژاپن

5- ANRITSU ساخت انگلستان، ژاپن و برخی از محصولات در آمریکا

6- Rohde & Schwarz ساخت آلمان

7- HAMEG ساخت آلمان

8-IFR/MARCONI ساخت آمریکا و تولید برخی محصولات جدید در آسیا

9-RIGOL طراحی در آمریکا تولید در چین

10-GW INSTEK برند تایوانی (تولید برخی از محصولات در چین)

11- APPA تولید در تایوان

12- SEW تولیدات در تایوان

13-HIOKI تولید در ژاپن

14- Kaise تولید در ژاپن

15-kyoritsu تولید در ژاپن (برخی از محصولات در چین)

16-MATRIX تولید در چین

17- MEGATEK تولید در تایوان

18- BIRD تولید در آمریکا

19- LUTRON تولید در تایوان

20- TES تولید در تایوان

21- OWON تولید در چین

22- PROVA تولید در تایوان

23- PROMAX تولید در کره جنوبی

24- PHILIPS تولید در هلند

25- NISHIZAWA تولید در ژاپن

26- SANWA تولید در ژاپن

27- VICTOR تولید در چین

28- UNI-T تولید در چین

29- LEADER تواید در ژاپن

30- SUPPER PRO (XELTEK) تولید در چین

31-LEAP تولید در چین