512
فیلتر های اعمال شده:حذف
 • {{ filter.title}} : {{ filter.value}}
فقط کالاهای موجود
محدوده قیمت مورد نظر
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسیلوسکوپ PS605
  اسیلوسکوپ PS605
  ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • اسیلوسکوپ آنالوگ : آکبند
  • فرکانس : اسیلوسکوپ 60 مگاهرتز
  • تعداد کانال : 2 کاناله
  • آپشن دیلی تایم : ندارد
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  Leader 1040
  Leader 1040
  ۷,۰۰۰,۰۰۰
  ۱۴%
  ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • اسیلوسکوپ آنالوگ : دست دوم
  • فرکانس : اسیلوسکوپ 40 مگاهرتز
  • تعداد کانال : 2 کاناله
  • آپشن دیلی تایم : دارد
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  Hitachi V-252
  Hitachi V-252
  ۶,۵۰۰,۰۰۰
  ۱۵%
  ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • اسیلوسکوپ آنالوگ :
  • فرکانس :
  • تعداد کانال :
  • آپشن دیلی تایم :
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  GOS622B
  GOS622B
  ۵,۵۰۰,۰۰۰
  ۱۸%
  ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • اسیلوسکوپ آنالوگ : دست دوم
  • فرکانس : اسیلوسگوپ 20 مگاهرتز
  • تعداد کانال : 2 کاناله
  • آپشن دیلی تایم : ندارد
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  PS350
  PS350
  ۷,۵۰۰,۰۰۰
  ۷%
  ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • اسیلوسکوپ آنالوگ : دست دوم
  • فرکانس : اسیلوسکوپ 40 مگاهرتز
  • تعداد کانال : 2 کاناله
  • آپشن دیلی تایم : ندارد
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  Leader1100
  Leader1100
  ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
  ۷%
  ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • اسیلوسکوپ آنالوگ : دست دوم
  • فرکانس : اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز
  • تعداد کانال : 2 کاناله
  • آپشن دیلی تایم : دارد
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  Leader1020
  Leader1020
  ۶,۰۰۰,۰۰۰
  ۸%
  ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • اسیلوسکوپ آنالوگ : دست دوم
  • فرکانس : اسیلوسگوپ 20 مگاهرتز
  • تعداد کانال : 2 کاناله
  • آپشن دیلی تایم : ندارد
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسیلوسکوپ kikusui 5020
  اسیلوسکوپ kikusui 5020
   تومان
  ویژگی ها
  • اسیلوسکوپ آنالوگ : دست دوم
  • فرکانس : اسیلوسگوپ 20 مگاهرتز
  • تعداد کانال : 2 کاناله
  • آپشن دیلی تایم : ندارد
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسیلوسکوپ MOS620CH
  اسیلوسکوپ MOS620CH
  ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • اسیلوسکوپ آنالوگ : آکبند
  • فرکانس : اسیلوسگوپ 20 مگاهرتز
  • تعداد کانال :
  • آپشن دیلی تایم : ندارد
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسیلوسکوپ صاایران 8203
  اسیلوسکوپ صاایران 8203
   تومان
  ویژگی ها
  • اسیلوسکوپ آنالوگ : دست دوم
  • فرکانس : اسیلوسگوپ 20 مگاهرتز
  • تعداد کانال : 2 کاناله
  • آپشن دیلی تایم : ندارد
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسیلوسکوپ Topward 7066
  اسیلوسکوپ Topward 7066
   تومان
  ویژگی ها
  • اسیلوسکوپ آنالوگ : آکبند
  • فرکانس : اسیلوسکوپ 60 مگاهرتز
  • تعداد کانال :
  • آپشن دیلی تایم : دارد
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسیلوسکوپ GOS653G
  اسیلوسکوپ GOS653G
   تومان
  ویژگی ها
  • اسیلوسکوپ آنالوگ : آکبند
  • فرکانس : اسیلوسکوپ 50 مگاهرتز
  • تعداد کانال : 2 کاناله
  • آپشن دیلی تایم : دارد
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسیلوسکوپ Tektronix 475
  اسیلوسکوپ Tektronix 475
  ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • اسیلوسکوپ آنالوگ : دست دوم
  • فرکانس : اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز
  • تعداد کانال : 2 کاناله
  • آپشن دیلی تایم : دارد
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسیلوسکوپ آنالوگ MOS620CH
  اسیلوسکوپ آنالوگ MOS620CH
   تومان
  ویژگی ها
  • اسیلوسکوپ آنالوگ : دست دوم
  • فرکانس : اسیلوسگوپ 20 مگاهرتز
  • تعداد کانال : 2 کاناله
  • آپشن دیلی تایم : ندارد
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسیلوسکوپ GOS-652G
  اسیلوسکوپ GOS-652G
   تومان
  ویژگی ها
  • اسیلوسکوپ آنالوگ : آکبند
  • فرکانس : اسیلوسکوپ 50 مگاهرتز
  • تعداد کانال : 2 کاناله
  • آپشن دیلی تایم : دارد
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  اسیلوسکوپ GOS635G
  اسیلوسکوپ GOS635G
  ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
  ۹%
  ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • اسیلوسکوپ آنالوگ : دست دوم
  • فرکانس : اسیلوسکوپ 50 مگاهرتز
  • تعداد کانال : 2 کاناله
  • آپشن دیلی تایم : دارد
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسیلوسکوپ GOS-630FC
  اسیلوسکوپ GOS-630FC
   تومان
  ویژگی ها
  • اسیلوسکوپ آنالوگ : آکبند
  • فرکانس : اسیلوسکوپ 30 مگاهرتز
  • تعداد کانال : 2 کاناله
  • آپشن دیلی تایم : دارد
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسیلوسکوپ GOS-620
  اسیلوسکوپ GOS-620
   تومان
  ویژگی ها
  • اسیلوسکوپ آنالوگ : آکبند
  • فرکانس : اسیلوسگوپ 20 مگاهرتز
  • تعداد کانال : 2 کاناله
  • آپشن دیلی تایم : ندارد
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسیلوسکوپ MS200
  اسیلوسکوپ MS200
   تومان
  ویژگی ها
  • اسیلوسکوپ آنالوگ : دست دوم
  • فرکانس : اسیلوسگوپ 20 مگاهرتز
  • تعداد کانال : 2 کاناله
  • آپشن دیلی تایم : ندارد
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسیلوسکوپ صا 8202
  اسیلوسکوپ صا 8202
  ناموجود
  ویژگی ها
  • اسیلوسکوپ آنالوگ : دست دوم
  • فرکانس : اسیلوسگوپ 20 مگاهرتز
  • تعداد کانال : 2 کاناله
  • آپشن دیلی تایم : ندارد

  جستجو برای این ترکیب از فیلترها با هیچ کالایی هم خوانی نداشت.

  تلاش کنید:

  - تعدادی از فیلترها را حذف کنید.

  - در جستجو از عبارت های متداول تر استفاده کنید.

 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  {{product.name}}
  {{product.name}}
  {{ vm.enTofa(product.voters) }} نفر
  {{ vm.enTofa(product.regularPrice)}}
  {{ vm.enTofa(product.discountPercent)}}%
  {{ vm.enTofa(product.price)}} تومان
  ناموجود
  بزودی
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • {{item.name}} : {{value}}، 
 • {{ vm.enTofa(page.number)}} {{ vm.enTofa(page.number)}}
 • ۱