منبع تغذیه قابل برنامه ریزی چیست؟

منبع تغذیه DC است که قابلیت فرمانپذیری از کامپیوتر یا پروگرام کردن حافظه داخلی خود را دارد بدین معنا که می توان برنامه ریزی کنیم که در هر زمان چه ولتاژ و  جریانی تولید کند و چه زمانی خروجی ولتاژ را کاملاً قطع کند.

منبع تغذیه قابل برنامه ریزی در کارهای بسیار حساس استفاده می شود. جایی که رزولیشن بالای ولتاژ و جریان از اهمیت خاصی برخوردار باشد.

مطالب مرتبط :

تکترونیکس

گودویل

ریگول

اجیلنت

ورود/ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید

رمز عبور خود را وارد نمایید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
لطفا کد یکبار رمز ارسال شده به ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
شما قبلا وارد شده اید