16512
فیلتر های اعمال شده:حذف
 • {{ filter.title}} : {{ filter.value}}
فقط کالاهای موجود
محدوده قیمت مورد نظر
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسپکتروم آنالایزر MS710F
  اسپکتروم آنالایزر MS710F
  ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • مقدار فرکانس : 22.5 گیگاهرتز
  • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
  • VSWR متر دارد؟ : خیر
  • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسپکتروم آنالایزر E4404B
  اسپکتروم آنالایزر E4404B
   تومان
  ویژگی ها
  • مقدار فرکانس : 6.7 گیگاهرتز
  • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
  • VSWR متر دارد؟ : خیر
  • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسپکتروم آنالایزر MS2687A
  اسپکتروم آنالایزر MS2687A
   تومان
  ویژگی ها
  • مقدار فرکانس : 30 گیگاهرتز
  • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
  • VSWR متر دارد؟ : خیر
  • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسپکتروم آنالایزر R3132
  اسپکتروم آنالایزر R3132
  ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • مقدار فرکانس : 3 گیگاهرتز
  • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
  • VSWR متر دارد؟ : خیر
  • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسپکتروم آنالایزر DSA875+TG
  اسپکتروم آنالایزر DSA875+TG
   تومان
  ویژگی ها
  • مقدار فرکانس : 7 گیگاهرتز
  • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : بله
  • VSWR متر دارد؟ : بله
  • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسپکتروم آنالایزر DSA875
  اسپکتروم آنالایزر DSA875
   تومان
  ویژگی ها
  • مقدار فرکانس : 7 گیگاهرتز
  • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
  • VSWR متر دارد؟ : خیر
  • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسپکتروم آنالایزر DSA832E-TG
  اسپکتروم آنالایزر DSA832E-TG
   تومان
  ویژگی ها
  • مقدار فرکانس : 1.5 گیگاهرتز
  • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : بله
  • VSWR متر دارد؟ : بله
  • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسپکتروم آنالایزر DSA832E
  اسپکتروم آنالایزر DSA832E
   تومان
  ویژگی ها
  • مقدار فرکانس : 3.2 گیگاهرتز
  • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
  • VSWR متر دارد؟ : خیر
  • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسپکتروم آنالایزر DSA1030A-TG
  اسپکتروم آنالایزر DSA1030A-TG
   تومان
  ویژگی ها
  • مقدار فرکانس : 3 گیگاهرتز
  • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : بله
  • VSWR متر دارد؟ : بله
  • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسپکتروم آنالایزر DSA1030A
  اسپکتروم آنالایزر DSA1030A
   تومان
  ویژگی ها
  • مقدار فرکانس : 3 گیگاهرتز
  • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
  • VSWR متر دارد؟ : خیر
  • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسپکتروم آنالایزر DSA700
  اسپکتروم آنالایزر DSA700
   تومان
  ویژگی ها
  • مقدار فرکانس : 500 مگاهرتز
  • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
  • VSWR متر دارد؟ : خیر
  • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسپکتروم آنالایزر DSA710
  اسپکتروم آنالایزر DSA710
  ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • مقدار فرکانس : 1 گیگاهرتز
  • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
  • VSWR متر دارد؟ : خیر
  • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
 • فروشنده: پرو فوتو
  DSA815-TG /RIGOL
  DSA815-TG /RIGOL
   تومان
  ویژگی ها
  • مقدار فرکانس : 1.5 گیگاهرتز
  • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : بله
  • VSWR متر دارد؟ : بله
  • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسپکتروم آنالایزر دستی FSH3+TG
  اسپکتروم آنالایزر دستی FSH3+TG
  ۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • مقدار فرکانس : 3 گیگاهرتز
  • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : بله
  • VSWR متر دارد؟ : بله
  • نوع اسپکتروم آنالایزر : دستی
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسپکتروم آنالایزر MS2665C
  اسپکتروم آنالایزر MS2665C
   تومان
  ویژگی ها
  • مقدار فرکانس : 22 گیگاهرتز
  • تراکینگ ژنراتور دارد؟ :
  • VSWR متر دارد؟ :
  • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسپکتروم آنالایزر Advantest R3273
  اسپکتروم آنالایزر Advantest R3273
   تومان
  ویژگی ها
  • مقدار فرکانس : 26.5 گیگاهرتز
  • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
  • VSWR متر دارد؟ : خیر
  • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسپکتروم آنالایزر FSH3
  اسپکتروم آنالایزر FSH3
  ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • مقدار فرکانس : 3 گیگاهرتز
  • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
  • VSWR متر دارد؟ : خیر
  • نوع اسپکتروم آنالایزر : دستی
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسپکتروم آنالایزر FSH4
  اسپکتروم آنالایزر FSH4
   تومان
  ویژگی ها
  • مقدار فرکانس : 3.6 گیگاهرتز
  • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
  • VSWR متر دارد؟ : خیر
  • نوع اسپکتروم آنالایزر : دستی
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسپکتروم آنالایزر HP 8593E
  اسپکتروم آنالایزر HP 8593E
   تومان
  ویژگی ها
  • مقدار فرکانس : 22 گیگاهرتز
  • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
  • VSWR متر دارد؟ : خیر
  • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسپکتروم آنالایزر Agilent 8563EC
  اسپکتروم آنالایزر Agilent 8563EC
   تومان
  ویژگی ها
  • مقدار فرکانس : 26.5 گیگاهرتز
  • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
  • VSWR متر دارد؟ : خیر
  • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسپکتروم آنالایزر NF-1010E
  اسپکتروم آنالایزر NF-1010E
   تومان
  ویژگی ها
  • مقدار فرکانس :
  • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
  • VSWR متر دارد؟ : خیر
  • نوع اسپکتروم آنالایزر : دستی
 • فروشنده: پرو فوتو
  00:00:00:00
  اسپکتروم آنالایزر NF3020
  اسپکتروم آنالایزر NF3020
  ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
  ۵%
  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • مقدار فرکانس :
  • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
  • VSWR متر دارد؟ : خیر
  • نوع اسپکتروم آنالایزر : دستی
 • فروشنده: پرو فوتو
  HF-60100 V4 X
  HF-60100 V4 X
   تومان
  ویژگی ها
  • مقدار فرکانس : 10 گیگاهرتز
  • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
  • VSWR متر دارد؟ : خیر
  • نوع اسپکتروم آنالایزر : دستی
 • فروشنده: پرو فوتو
  HF-6080 V4 X
  HF-6080 V4 X
   تومان
  ویژگی ها
  • مقدار فرکانس : 8 گیگاهرتز
  • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
  • VSWR متر دارد؟ : خیر
  • نوع اسپکتروم آنالایزر : دستی

  جستجو برای این ترکیب از فیلترها با هیچ کالایی هم خوانی نداشت.

  تلاش کنید:

  - تعدادی از فیلترها را حذف کنید.

  - در جستجو از عبارت های متداول تر استفاده کنید.

 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  {{product.name}}
  {{product.name}}
  {{ vm.enTofa(product.voters) }} نفر
  {{ vm.enTofa(product.regularPrice)}}
  {{ vm.enTofa(product.discountPercent)}}%
  {{ vm.enTofa(product.price)}} تومان
  ناموجود
  بزودی
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • {{item.name}} : {{value}}، 
 • {{ vm.enTofa(page.number)}} {{ vm.enTofa(page.number)}}
 • ۱
 • ۲