مرتب سازی:

مچینگ پد ها در صنعت مخابرات هم شکل اتنیتورها هستند با ایت تفاوت که کارشان تطبیق امپدانس ورودی دو دستگاه با هم می باشد. به طور مثل امپدانس ورودی یک دستگاه اگر 50 اهم و امپدانس ورودی دستگاه دیگر 75 اهم باشد مچینگ پد می تواند این 50 و 75 را با هم تطبیق دهد.

ورود/ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید

رمز عبور خود را وارد نمایید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
لطفا کد یکبار رمز ارسال شده به ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
شما قبلا وارد شده اید