512
فیلتر های اعمال شده:حذف
 • {{ filter.title}}: {{ filter.value}}
فقط کالاهای موجود
محدوده قیمت مورد نظر
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسیلوسکوپ MPO6204D
  اسیلوسکوپ MPO6204D
   ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   ویژگی ها
   • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
   • فرکانس اسیلوسکوپ : 200مگاهرتز
   • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
   • کانال ها : 4 کاناله
  • فروشنده: پرو فوتو
   اسیلوسکوپ MPO6104D
   اسیلوسکوپ MPO6104D
    ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
    ویژگی ها
    • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
    • فرکانس اسیلوسکوپ : 100 مگاهرتز
    • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
    • کانال ها : 4 کاناله
   • فروشنده: پرو فوتو
    اسیلوسکوپ MPO6102D
    اسیلوسکوپ MPO6102D
     ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
     ویژگی ها
     • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
     • فرکانس اسیلوسکوپ : 100 مگاهرتز
     • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
     • کانال ها : 2 کاناله
    • فروشنده: پرو فوتو
     اسیلوسکوپ DPO6102C
     اسیلوسکوپ DPO6102C
      ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
      ویژگی ها
      • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
      • فرکانس اسیلوسکوپ : 100 مگاهرتز
      • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
      • کانال ها : 2 کاناله
     • فروشنده: پرو فوتو
      00:00:00:00
      اسیلوسکوپ Hantek 2D10
      اسیلوسکوپ Hantek 2D10
       ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
       ۵%
       ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
       ویژگی ها
       • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
       • فرکانس اسیلوسکوپ : 100 مگاهرتز
       • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
       • کانال ها : 2 کاناله
      • فروشنده: پرو فوتو
       اسیلوسکوپ DS1102Z-E
       اسیلوسکوپ DS1102Z-E
         تومان
        ویژگی ها
        • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
        • فرکانس اسیلوسکوپ : 100 مگاهرتز
        • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
        • کانال ها : 2 کاناله
       • فروشنده: پرو فوتو
        تخفیف
        اسیلوسکوپ UTD2102CEX
        اسیلوسکوپ UTD2102CEX
         ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
         ۵%
         ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
         ویژگی ها
         • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
         • فرکانس اسیلوسکوپ : 100 مگاهرتز
         • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
         • کانال ها : 2 کاناله
        • فروشنده: پرو فوتو
         اسیلوسکوپ DS5062MA
         اسیلوسکوپ DS5062MA
           تومان
          ویژگی ها
          • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ دست دوم
          • فرکانس اسیلوسکوپ : 60 مگاهرتز
          • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
          • کانال ها : 2 کاناله
         • فروشنده: پرو فوتو
          اسیلوسکوپ GDS1072B
          اسیلوسکوپ GDS1072B
            تومان
           ویژگی ها
           • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
           • فرکانس اسیلوسکوپ : 70 مگاهرتز
           • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
           • کانال ها : 2 کاناله
          • فروشنده: پرو فوتو
           اسیلوسکوپ GDS1104B
           اسیلوسکوپ GDS1104B
            ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
            ویژگی ها
            • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
            • فرکانس اسیلوسکوپ : 100 مگاهرتز
            • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
            • کانال ها : 4 کاناله
           • فروشنده: پرو فوتو
            اسیلوسکوپ GDS1102B
            اسیلوسکوپ GDS1102B
              تومان
             ویژگی ها
             • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
             • فرکانس اسیلوسکوپ : 100 مگاهرتز
             • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
             • کانال ها : 2 کاناله
            • فروشنده: پرو فوتو
             اسیلوسکوپ TDS2024C
             اسیلوسکوپ TDS2024C
              ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
              ویژگی ها
              • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
              • فرکانس اسیلوسکوپ : 200مگاهرتز
              • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 2 گیگ سمپل
              • کانال ها : 4 کاناله
             • فروشنده: پرو فوتو
              اسیلوسکوپ GDS3354
              اسیلوسکوپ GDS3354
                تومان
               ویژگی ها
               • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
               • فرکانس اسیلوسکوپ : 350 مگاهرتز
               • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 5 گیگ سمپل
               • کانال ها : 4 کاناله
              • فروشنده: پرو فوتو
               اسیلوسکوپ DSO4202C
               اسیلوسکوپ DSO4202C
                 تومان
                ویژگی ها
                • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
                • فرکانس اسیلوسکوپ : 200مگاهرتز
                • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
                • کانال ها : 2 کاناله
               • فروشنده: پرو فوتو
                اسیلوسکوپ DSO5202P
                اسیلوسکوپ DSO5202P
                 ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
                 ویژگی ها
                 • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
                 • فرکانس اسیلوسکوپ : 200مگاهرتز
                 • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
                 • کانال ها : 2 کاناله
                • فروشنده: پرو فوتو
                 اسیلوسکوپ DSO4102C
                 اسیلوسکوپ DSO4102C
                   تومان
                  ویژگی ها
                  • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
                  • فرکانس اسیلوسکوپ : 100 مگاهرتز
                  • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
                  • کانال ها : 2 کاناله
                 • فروشنده: پرو فوتو
                  تخفیف
                  اسیلوسکوپ DSO5102P
                  اسیلوسکوپ DSO5102P
                   ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
                   ۵%
                   ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
                   ویژگی ها
                   • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
                   • فرکانس اسیلوسکوپ : 100 مگاهرتز
                   • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
                   • کانال ها : 2 کاناله
                  • فروشنده: پرو فوتو
                   اسیلوسکوپ DSO4072C
                   اسیلوسکوپ DSO4072C
                    ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
                    ویژگی ها
                    • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
                    • فرکانس اسیلوسکوپ : 70 مگاهرتز
                    • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
                    • کانال ها : 2 کاناله
                   • فروشنده: پرو فوتو
                    اسیلوسکوپ DS4024E
                    اسیلوسکوپ DS4024E
                      تومان
                     ویژگی ها
                     • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
                     • فرکانس اسیلوسکوپ : 200مگاهرتز
                     • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 2 گیگ سمپل
                     • کانال ها : 4 کاناله
                    • فروشنده: پرو فوتو
                     تخفیف
                     اسیلوسکوپ DSO5072P
                     اسیلوسکوپ DSO5072P
                      ۹,۵۰۰,۰۰۰
                      ۵%
                      ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
                      ویژگی ها
                      • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
                      • فرکانس اسیلوسکوپ : 70 مگاهرتز
                      • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
                      • کانال ها : 2 کاناله
                     • فروشنده: پرو فوتو
                      تخفیف
                      اسیلوسکوپ DPO3052
                      اسیلوسکوپ DPO3052
                       ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰
                       ۳%
                       ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
                       ویژگی ها
                       • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
                       • فرکانس اسیلوسکوپ : 500 مگاهرتز
                       • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 2.5 گیگ سمپل
                       • کانال ها : 2 کاناله
                      • فروشنده: پرو فوتو
                       اسیلوسکوپ DS6104
                       اسیلوسکوپ DS6104
                         تومان
                        ویژگی ها
                        • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
                        • فرکانس اسیلوسکوپ : بالای 500 مگاهرتز
                        • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 5 گیگ سمپل
                        • کانال ها : 4 کاناله
                       • فروشنده: پرو فوتو
                        اسیلوسکوپ DS6102
                        اسیلوسکوپ DS6102
                          تومان
                         ویژگی ها
                         • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
                         • فرکانس اسیلوسکوپ : بالای 500 مگاهرتز
                         • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 5 گیگ سمپل
                         • کانال ها : 2 کاناله
                        • فروشنده: پرو فوتو
                         اسیلوسکوپ DS6064
                         اسیلوسکوپ DS6064
                           تومان
                          ویژگی ها
                          • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
                          • فرکانس اسیلوسکوپ : بالای 500 مگاهرتز
                          • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 5 گیگ سمپل
                          • کانال ها : 4 کاناله

                          جستجو برای این ترکیب از فیلترها با هیچ کالایی هم خوانی نداشت.

                          تلاش کنید:

                          - تعدادی از فیلترها را حذف کنید.

                          - در جستجو از عبارت های متداول تر استفاده کنید.

                         • فروشنده: پرو فوتو
                          تخفیف
                          {{product.name}}
                          {{product.name}}
                          {{ vm.enTofa(product.voters) }} نفر
                          {{ vm.enTofa(product.regularPrice)}}
                          {{ vm.enTofa(product.discountPercent)}}%
                          {{ vm.enTofa(product.price)}} تومان
                          ناموجود
                          بزودی
                          تماس بگیرید
                          ویژگی ها
                          • item is not defined : item is not defined
                         • {{ vm.enTofa(page.number)}} {{ vm.enTofa(page.number)}}
                         • ۱
                         • ۲
                         • ۳
                         • ۴