512
فیلتر های اعمال شده:حذف
 • {{ filter.title}}: {{ filter.value}}
فقط کالاهای موجود
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسیلوسکوپ MOS620CH
  اسیلوسکوپ MOS620CH
   ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
   ویژگی ها
   • اسیلوسکوپ آنالوگ : آکبند
   • تعداد کانال :
   • مقدار فرکانس اسیلوسکوپ : اسیلوسگوپ 20 مگاهرتز
   • آپشن دیلی تایم : ندارد
  • فروشنده: پرو فوتو
   کارت لاجیک آنالایزر 4032L
   کارت لاجیک آنالایزر 4032L
    ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
    ویژگی ها
    • فروشنده: پرو فوتو
     اسیلوسکوپ DSO1202B
     اسیلوسکوپ DSO1202B
      ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
      ویژگی ها
      • فروشنده: پرو فوتو
       اسیلوسکوپ Hantek 2D72
       اسیلوسکوپ Hantek 2D72
        ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
        ویژگی ها
        • فروشنده: پرو فوتو
         اسیلوسکوپ Hantek 2D42
         اسیلوسکوپ Hantek 2D42
          ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
          ویژگی ها
          • فروشنده: پرو فوتو
           اسیلوسکوپ MPO6204D
           اسیلوسکوپ MPO6204D
            ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
            ویژگی ها
            • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
            • فرکانس اسیلوسکوپ : 200مگاهرتز
            • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
            • کانال ها : 4 کاناله
           • فروشنده: پرو فوتو
            اسیلوسکوپ MPO6104D
            اسیلوسکوپ MPO6104D
             ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
             ویژگی ها
             • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
             • فرکانس اسیلوسکوپ : 100 مگاهرتز
             • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
             • کانال ها : 4 کاناله
            • فروشنده: پرو فوتو
             اسیلوسکوپ MPO6102D
             اسیلوسکوپ MPO6102D
              ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
              ویژگی ها
              • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
              • فرکانس اسیلوسکوپ : 100 مگاهرتز
              • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
              • کانال ها : 2 کاناله
             • فروشنده: پرو فوتو
              اسیلوسکوپ DPO6102C
              اسیلوسکوپ DPO6102C
               ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
               ویژگی ها
               • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
               • فرکانس اسیلوسکوپ : 100 مگاهرتز
               • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
               • کانال ها : 2 کاناله
              • فروشنده: پرو فوتو
               تخفیف
               اسیلوسکوپ Hantek 2D10
               اسیلوسکوپ Hantek 2D10
                ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
                ۵%
                ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
                ویژگی ها
                • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
                • فرکانس اسیلوسکوپ : 100 مگاهرتز
                • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
                • کانال ها : 2 کاناله
               • فروشنده: پرو فوتو
                اسیلوسکوپ DS1102Z-E
                اسیلوسکوپ DS1102Z-E
                  تومان
                 ویژگی ها
                 • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
                 • فرکانس اسیلوسکوپ : 100 مگاهرتز
                 • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
                 • کانال ها : 2 کاناله
                • فروشنده: پرو فوتو
                 تخفیف
                 اسیلوسکوپ UTD2102CEX
                 اسیلوسکوپ UTD2102CEX
                  ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
                  ۵%
                  ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
                  ویژگی ها
                  • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
                  • فرکانس اسیلوسکوپ : 100 مگاهرتز
                  • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
                  • کانال ها : 2 کاناله
                 • فروشنده: پرو فوتو
                  اسیلوسکوپ DS5062MA
                  اسیلوسکوپ DS5062MA
                    تومان
                   ویژگی ها
                   • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ دست دوم
                   • فرکانس اسیلوسکوپ : 60 مگاهرتز
                   • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
                   • کانال ها : 2 کاناله
                  • فروشنده: پرو فوتو
                   اسیلوسکوپ صاایران 8203
                   اسیلوسکوپ صاایران 8203
                    ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
                    ویژگی ها
                    • اسیلوسکوپ آنالوگ : دست دوم
                    • تعداد کانال : 2 کاناله
                    • مقدار فرکانس اسیلوسکوپ : اسیلوسگوپ 20 مگاهرتز
                    • آپشن دیلی تایم : ندارد
                   • فروشنده: پرو فوتو
                    اسیلوسکوپ GDS1072B
                    اسیلوسکوپ GDS1072B
                      تومان
                     ویژگی ها
                     • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
                     • فرکانس اسیلوسکوپ : 70 مگاهرتز
                     • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
                     • کانال ها : 2 کاناله
                    • فروشنده: پرو فوتو
                     اسیلوسکوپ GDS1104B
                     اسیلوسکوپ GDS1104B
                      ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
                      ویژگی ها
                      • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
                      • فرکانس اسیلوسکوپ : 100 مگاهرتز
                      • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
                      • کانال ها : 4 کاناله
                     • فروشنده: پرو فوتو
                      اسیلوسکوپ GDS1102B
                      اسیلوسکوپ GDS1102B
                        تومان
                       ویژگی ها
                       • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
                       • فرکانس اسیلوسکوپ : 100 مگاهرتز
                       • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
                       • کانال ها : 2 کاناله
                      • فروشنده: پرو فوتو
                       اسیلوسکوپ TDS2024C
                       اسیلوسکوپ TDS2024C
                        ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
                        ویژگی ها
                        • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
                        • فرکانس اسیلوسکوپ : 200مگاهرتز
                        • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 2 گیگ سمپل
                        • کانال ها : 4 کاناله
                       • فروشنده: پرو فوتو
                        اسیلوسکوپ GDS3354
                        اسیلوسکوپ GDS3354
                          تومان
                         ویژگی ها
                         • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
                         • فرکانس اسیلوسکوپ : 350 مگاهرتز
                         • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 5 گیگ سمپل
                         • کانال ها : 4 کاناله
                        • فروشنده: پرو فوتو
                         اسیلوسکوپ Topward 7066
                         اسیلوسکوپ Topward 7066
                           تومان
                          ویژگی ها
                          • اسیلوسکوپ آنالوگ : آکبند
                          • تعداد کانال :
                          • مقدار فرکانس اسیلوسکوپ : اسیلوسکوپ 60 مگاهرتز
                          • آپشن دیلی تایم : دارد
                         • فروشنده: پرو فوتو
                          کارت اسیلوسکوپ Hantek 6022BE
                          کارت اسیلوسکوپ Hantek 6022BE
                           ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
                           ویژگی ها
                           • فروشنده: پرو فوتو
                            اسیلوسکوپ DSO4202C
                            اسیلوسکوپ DSO4202C
                              تومان
                             ویژگی ها
                             • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
                             • فرکانس اسیلوسکوپ : 200مگاهرتز
                             • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
                             • کانال ها : 2 کاناله
                            • فروشنده: پرو فوتو
                             اسیلوسکوپ DSO5202P
                             اسیلوسکوپ DSO5202P
                              ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
                              ویژگی ها
                              • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
                              • فرکانس اسیلوسکوپ : 200مگاهرتز
                              • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
                              • کانال ها : 2 کاناله
                             • فروشنده: پرو فوتو
                              اسیلوسکوپ DSO4102C
                              اسیلوسکوپ DSO4102C
                                تومان
                               ویژگی ها
                               • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
                               • فرکانس اسیلوسکوپ : 100 مگاهرتز
                               • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
                               • کانال ها : 2 کاناله

                               جستجو برای این ترکیب از فیلترها با هیچ کالایی هم خوانی نداشت.

                               تلاش کنید:

                               - تعدادی از فیلترها را حذف کنید.

                               - در جستجو از عبارت های متداول تر استفاده کنید.

                              • فروشنده: پرو فوتو
                               تخفیف
                               {{product.name}}
                               {{product.name}}
                               {{ vm.enTofa(product.voters) }} نفر
                               {{ vm.enTofa(product.regularPrice)}}
                               {{ vm.enTofa(product.discountPercent)}}%
                               {{ vm.enTofa(product.price)}} تومان
                               ناموجود
                               بزودی
                               تماس بگیرید
                               ویژگی ها
                               • item is not defined : item is not defined
                              • {{ vm.enTofa(page.number)}} {{ vm.enTofa(page.number)}}
                              • ۱
                              • ۲
                              • ۳
                              • ۴
                              • ۵