فرض کنید یک مقاومت 0.5 وات معمولی دارید و این مقاومت را در فاصله مناسبی از مدار چاپی لحیم کرده اید.


نحوه محاسبه دمای مقاومت در مدار

فرض کنید یک مقاومت 0.5 وات معمولی دارید و این مقاومت را در فاصله مناسبی از مدار چاپی لحیم کرده اید.

جریانی که از مدار می گذرد باعث تلف توان 0.4 وات روی مقاومت می شود.

اکنون می خواهیم بدانیم دمای سطح مقاومت چقدر است؟

 

پاسخ:

با یک تقریب خوب از فرمول زیر استفاده می کنیم.

دمای سطح مقاومت Ts

دمای محیط Ta

توان تلف شده در مقاومت Pr

Ts-Ta=110℃

برای همین مقاومت 0.5 وات اگر توان های دیگری تلف شد، از فرمول زیر استفاده می کنیم:

Ts-Ta=[Pr**0.8]x227.8

بر حسب وات به توان Pr 0.8 ضربدر 227.8

این فقط برای مقاومت 0.5 وات است.

مطالب مرتبط : 

تکترونیکس

گودویل

ریگول

ورود/ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید

رمز عبور خود را وارد نمایید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
لطفا کد یکبار رمز ارسال شده به ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
شما قبلا وارد شده اید