512

نرم افزار محاسبه مقدار مقاومت

نرم افزار محاسبه مقدار مقاومت

قابل نصب بر روی تمامی ویندوزها

اینجا دانلود کنید (حجم 956KB)