16512

طراحی منبع تغذیه قابل تغییر تا 20 ولت

از آنجایی که وجود یک منبع تغذیه تثبیت شده و قابل تغییر، برای انجام آزمایش یا کارهای الکترونیکی ضروری می باشد بر آن شدیم تا  آموزش ساخت منبع تغذیه تغیر را به طور رایگان  در اختیارتان قرار دهیم. امیدواریم که برایتان مفید باشد.

در زیر نقشه یک منبع تغذیه تثبیت شده متغیر ارائه شده که با استفاده از 741 و 2N3055 و ولتاژ مرجع 12.4 ولت می تواند ولتاژ متغیر از 0 تا 20 ولت و حداکثر جریان 1 آمپر را تولید نماید.

  • چرا ورودی 25 ولت انتخاب شده است؟ (برای تولید این ورودی می توان از یک ترانس 220:18 و یکسو ساز پل دیدودی استفاده کرد. چرا؟)

الف) ابتدا مدار را بررسی کرده و اجزای آن را شناسایی کنید.

ب) کار هر یک از اجزا را به صورت مختصر و مفید و در صورت نیاز با محاسبه تشریع کنید.

ج) با استفاده از Data sheet مشخصات الکتریکی 741، 2N3055، زنر 6.2V، BC107 و 2N2905 را استخراج و در گزارش بنویسید.

طراحی شده توسط گروه شاهکار الکترونیک

021-66723202

مطالب مرتبط : 

تکترونیکس

گودویل

ریگول

اجیلنت