512

بازگشت کالا

هرگونه آسیب دیدگی کالا از طرف تیپاکس یا پست به عهده آنها بوده و شرکت شاهکار الکترونیک هیچ گونه مسئولیتی از این بابت ندارد.

لطفاً در خرید محصول دقت فرمائید، دستگاهها و قطعات الکترونیک به هیچ عنوان قابل عودت و بازگشت نمی باشند.