512

حریم شخصی

کلیه اطلاعات ثبت شده از مشتریان عزیز اعم از اطلاعات شخصی و اطلاعات حسابشان کاملاً شخصی بوده و هیچ شخصی حق سو استفاده یا انتشار آنها را به سود خود و دیگران ندارد.