512

شیوه های پرداخت در شاهکار الکترونیک

مشتریان گرامی می توانند از طریق وب سایت www.shahkarstore.ir پس از ساختن فضای کاربری نسبت به خرید آنلاین اقدام فرمایند.

مشتریانی که قصد خرید خدمات خاصی را دارند می توانند وجه مورد نظر را به شماره حساب زیر واریز و فیش آن را توسط واتساپ برای ما ارسال فرمایند.

شماره حساب: 0105783198001

شماره کارت: 0524-5184-9975-6037

شماره شبا: IR060170000000105783198001

به نام آقای حسین عظمتی نزد بانک ملی