512
فقط کالاهای موجود
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسپکتروم آنالایزر E4404B
  اسپکتروم آنالایزر E4404B
   ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   ویژگی ها
   • مقدار فرکانس : 6.7 گیگاهرتز
   • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
   • VSWR متر دارد؟ : خیر
   • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
  • فروشنده: پرو فوتو
   اسپکتروم آنالایزر MS2687A
   اسپکتروم آنالایزر MS2687A
     تومان
    ویژگی ها
    • مقدار فرکانس : 30 گیگاهرتز
    • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
    • VSWR متر دارد؟ : خیر
    • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
   • فروشنده: پرو فوتو
    اسپکتروم آنالایزر R3132
    اسپکتروم آنالایزر R3132
     ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
     ویژگی ها
     • مقدار فرکانس : 3 گیگاهرتز
     • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
     • VSWR متر دارد؟ : خیر
     • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
    • فروشنده: پرو فوتو
     تخفیف
     اسپکتروم آنالایزر DSA710
     اسپکتروم آنالایزر DSA710
      ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
      ۲%
      ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
      ویژگی ها
      • مقدار فرکانس : 1 گیگاهرتز
      • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
      • VSWR متر دارد؟ : خیر
      • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
     • فروشنده: پرو فوتو
      اسپکتروم آنالایزر FSH3
      اسپکتروم آنالایزر FSH3
       ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
       ویژگی ها
       • مقدار فرکانس : 3 گیگاهرتز
       • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
       • VSWR متر دارد؟ : خیر
       • نوع اسپکتروم آنالایزر : دستی
      • فروشنده: پرو فوتو
       اسپکتروم آنالایزر HP 8593E
       اسپکتروم آنالایزر HP 8593E
         تومان
        ویژگی ها
        • مقدار فرکانس : 22 گیگاهرتز
        • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
        • VSWR متر دارد؟ : خیر
        • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
       • فروشنده: پرو فوتو
        اسپکتروم آنالایزر Agilent 8563EC
        اسپکتروم آنالایزر Agilent 8563EC
         ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
         ویژگی ها
         • مقدار فرکانس : 26.5 گیگاهرتز
         • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
         • VSWR متر دارد؟ : خیر
         • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
        • فروشنده: پرو فوتو
         اسپکتروم آنالایزر NF3020
         اسپکتروم آنالایزر NF3020
          ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
          ویژگی ها
          • مقدار فرکانس :
          • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
          • VSWR متر دارد؟ : خیر
          • نوع اسپکتروم آنالایزر : دستی
         • فروشنده: پرو فوتو
          اسپکتروم آنالایزر HP 8563E
          اسپکتروم آنالایزر HP 8563E
            تومان
           ویژگی ها
           • مقدار فرکانس : 26.5 گیگاهرتز
           • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
           • VSWR متر دارد؟ : خیر
           • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی
          • فروشنده: پرو فوتو
           اسپکتروم آنالایزر E4408B
           اسپکتروم آنالایزر E4408B
            ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
            ویژگی ها
            • مقدار فرکانس : 26.5 گیگاهرتز
            • تراکینگ ژنراتور دارد؟ : خیر
            • VSWR متر دارد؟ : خیر
            • نوع اسپکتروم آنالایزر : رومیزی