16512

کتاب جامع طراحی زیر ساخت های ماکروویو و RF

کتاب جامع طراحی زیر ساخت های ماکروویو و RF

کتابی بسیار ارزشمند در طراحی مدارات و ادوات مخابراتی که پیشنهاد میکنیم حتماً آن را مطالعه کنید..

لطفاً روی عکس زیر کلیک کنید: