صا 8202

صا 8202

SaIran 8202

اسیلوسکوپ آنالوگ صا 8202 ساخت Leader ژاپن موتاژ صاایران

اسیلوسکوپ آنالوگ 2 کاناله فرکانس 20MHz در حد نو (کالیبره) به همراه 2 عدد پراب
ساخت Leader ژاپن اسمبل توسط شرکت صاایراننظرات کاربران


نظر بدهید